You are here: Home Éire 1916

Éire 1916

Éire 1916
Click image below to enlarge.
Éire 1916 Éire 1916

Leabhar cuimhneacháin é Éire 1916 atá bunaithe ar imeachtaí Éirí Amach na Cásca 1916. Leabhar mealltach ocht n-aonad é, scríofa ag múinteoirí a bhfuil tuiscint agus taithí acu ar an ábhar.

Tá fáil ar dhá leabhar sa tsraith agus moltar iad a úsáid mar seo a leanas:
Leabhar A – Ranganna 3, 4, 5 (bunscoil)
Leabhar B – Ranganna 5, 6 (bunscoil) agus Bliain 1, 2, 3 (iar-bhunscoil)

Tá fáil i gclár Éire 1916:
ar leabhar a bheidh mar sheod cuimhneacháin do dhaltaí
ar shraith sleamhnán Powerpoint do mhúinteoirí
ar chlár dea-eagraithe agus dea-struchtúrtha do scoileanna.

Tacaíonn Éire 1916 le Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain. Clúdaítear na príomhthéamaí:
•    Pearsanra agus Príomhimeachtaí Sheachtain na Cásca, 1916
•    An Forógra
•    Ár mBratach Náisiúnta
•    Mná agus Páistí i 1916
•    Fíricí agus fianaise ó 1916.

Tá áthas ar CJ Fallon, i gcomhpháirt leis An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, an foilseachán cuimhneacháin seo a sholáthar mar chion na comhlachta do Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain.

Praghas Speisialta do Scoileanne: €2·50 (gan postas)

Tuilleadh eolais ar fáil ó CJ Fallon ag: sales@cjfallon.ie nó 01 6166490. De rogha sin, is féidir leat foirm ordaithe a íoslódáil ó anseo, nó online ó anseo.

Class:  Fifth Class, Fourth Class, Junior Cycle, Sixth Class, Third Class

Price:   €2.50

ISBN:   9780714421674 + 9780714421681