You are here: Home Primary Mathematics Mata Draíochta Mata Draíochta – Naíonáin Shóisearacha

Mata Draíochta – Naíonáin Shóisearacha

Irish language edition of the widely-used Mathemagic Single Volume book for Junior Infants.

Translation by An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta (COGG).

Class:  Junior Infants

Price:   €13.15

ISBN:   9780714417950